Life is an adventure in forgiveness.
What's your story?
  • Mar 09 Fri 2018 10:47
  • 練習

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

:我看他喔,跟她男朋友分定了

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

滾石愛情故事第三首-最後一次溫柔《陳昇》

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

dear_john04    

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

誰讓我擁抱,誰讓我瘋狂的心跳

 

文章標籤

JSC 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()